Startsidan Publicering Uppsatser Forskning & meriter Varia

MICHAEL NEIß

Doktorand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Forskning och meriter
1. Doktorsavhandling
2. Stipendier
3. Personlig presentation
4. Meritförteckning
5. Referenser
6. Sakkunnigutlåtanden

   Ulf Drobin
   Lennart Karlsson 1
   Lennart Karlsson 2
   Heimir Pálsson
   Ingmar Jansson
   Islands Nationalmuseum
   Jan Peder Lamm
   Lena Thunmark-Nylén

   Riksantikvarieämbetet
   UV-Mitt
7. Övriga projekt
   
3D-skanning    (slow link)
   
Båtgrav
   
Experimentell arkeologi
   
Forskningsuppdrag
8. Föreläsningar    (VIDEO)
9.
Efterlyst!


PLAY VIDEO

Kontakt