Startsidan Publicering Uppsatser Forskning & meriter Varia

MICHAEL NEIß

Doktorand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Publicering

1.   Viking Heritage 2000:3
2.   Viking Heritage 2000:4
3.   Viking Heritage 2001:1
4.   Fornvännen 2004
5.   Ragnarok 2005
6.   Aarbøger 2006
7.   Fornvännen 2006
8.   Helms-Museum 2006
9.   Viking 2006
10. Ingmar Jansson 2007
11. Lilla Ullevi 2009
12. Sachsensymposium 2009
13. Spaden och pennan 2009
14. LAR 2009-2010
15. Uppåkrastudier 2010

16. Fornvännen 2010

17. Publiceringsförteckning

Kontakt