Startsidan Publicering Uppsatser Forskning & meriter Varia

MICHAEL NEIß

Doktorand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Varia

1. Upptäckter
En nyfunnen bildsten

2. Illustrationer
Exempel      1      2      3  

3. Översättningar
Lena Thunmark-Nylén: Die Wikingerzeit Gotlands III. Stockholm 2006

Lennart Karlsson: "Söderala." R
GA 16

4. Anställningar
Islands Nationalmuseum
Riksantikvarieämbetet

5. MS Access

6. Debatt

7. Plattyska (Plattdüütsch)

 

Access-projekt ”Bevarande bilder” vid ATm

På Antikvarisk-tekniska avdelningen, enheten för konservering av museiföremål (ATm), pågick under åren 2006-2007 ett digitaliseringsprojekt med stöd från Kulturrådet (”Access-medel”). Projektet syftade till att tillgängliggöra den stora samling på 17 000  diabilder som producerats genom åren. Bilderna beskriver framför allt skador och konserveringsåtgärder på olika föremål. Bilderna skulle göras sök- och länkbara för att senare kunna kopplas vidare till exempelvis konserveringsrapporter, utgrävningsrapporter, museidokumentation och geografiska kartor.

Målsättningen med Acess-projektet ”Bevarande bilder” var att information som inte tidigare har varit tillgänglig, på sikt kommer kulturarvsektorn och allmänheten till del. Föremål finns här fotografiskt dokumenterade i det skick som de var i när de grävdes fram ur marken och så som de såg ut efter ogynnsam förvaring eller skada. Andra bilder beskriver resultatet efter preparering, hopsättning och stabilisering. Bilderna visar föremål av olika material, bl.a. metall, organiska material (trä, läder, ben), glas och keramik. Föremålen kommer huvudsakligen från arkeologiska undersökningar, kyrkor och museer i Sverige och vissa av dem har endast fotograferats i samband med konservering. Samlingen innehåller även bilder som visar olika konserveringsmetoder och utrustning, samt bilder av personal och lokaler, intressanta ur ett konserveringshistoriskt perspektiv. Fortsätt

Tjänstegöringsbetyg RAÄ

Projektsida RAÄ

Lathund till föremålsdatabasen

 

 

 


Formulär i föremålsdatabasen

Kontakt