Startsidan Publicering Uppsatser Forskning & meriter Varia

MICHAEL NEIß

Doktorand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Varia

1. Upptäckter
En nyfunnen bildsten

2. Illustrationer
Exempel      1      2      3  

3. Översättningar
Lena Thunmark-Nylén: Die Wikingerzeit Gotlands III. Stockholm 2006

Lennart Karlsson: "Söderala." R
GA 16

4. Anställningar
Islands Nationalmuseum
Riksantikvarieämbetet

5. MS Access

6. Debatt

7. Plattyska (Plattdüütsch)

 

Någon liknande samling finns inte digitaliserad och tillgängliggjord och det är av stor vikt att samlingen inte skingras inför avdelningens flytt till Gotland, samt att bildrelaterad metadata inte går förlorad.Bildsamlingen inventerades i maj 2003, och då uppskattades antalet diabilder till 17 160. Antalet digitala bilder var då 1 350, men de har sedan dess vuxit till en betydligt högre siffra, vilket har inneburit nya problem och behov.  Rutiner för en samlad registrering och arkivering har saknats. I samband med bildregistreringen har Michael Neiss utvecklat en föremålsdatabas, baserad på MS-Access, för att underlätta för en fortsatt och enhetlig registrering, sökning och hantering av bildmaterialet. Föresatsen är att data kan överföras till Kulturmiljöbild. Registreringsformuläret har olika rullistor med givna sökord som kan vara hierarkiskt länkade, t.ex.: 

Spänne(=sakord) >Ringspänne(=undertyp) >Torne(=del), eller
Danmark(=land) >Københavns Amt, Bornholm(=distrikt) >Gudhjem(=tillverkningsplats).  

Efter digitaliseringen skulle samlingen göras tillgänglig på Riksantikvarieämbetets hemsida genom Kulturmiljöbild. Databasens gränssnitt och struktur kan med fördel användas som utgångspunkt för en gemensam föremålsdatabas på Riksantikvarieämbetet som omfattar arkeologiska, kyrkliga och museala föremål från Sverige och resten av världen. Under projektets gång har ATm:s diabilder gallrats, registrerats och digitaliserats. Bildernas metadata samlades i ATm:s föremålsdatabas.
 Fortsätt

Tjänstegöringsbetyg RAÄ

Projektsida RAÄ

Lathund till föremålsdatabasen

 

 

 


Sökformulär i föremålsdatabasen

Kontakt